Företagslån med säkerhet

Företagslån med säkerhet är en slags lån där du går in med någon typ av säkerhet som borgen för lånet. Säkerheten för företagslån är oftast en fastighet eller en företagsinteckning. Vad som är det bästa företagslånet med säkerhet listar vi här nedan.

Krea logga
Förmedlar företagslån

1. Krea

94%
Krea är en förmedlare för företagslån, det går att ansöka om lån…
UpplysningUC
Låna30 milj kr
Lånetid1- 60 mån
Aros Kapital

2. Aros Kapital

75%
Aros Kapital är en långivare som inriktar sig på entreprenörer och erbjuder…
UpplysningUC
Låna3 milj kr
RäntaIndividuell

Hur fungerar ett företagslån med säkerhet?

Hur ett företagslån med säkerhet fungerar

Ett företagslån med säkerhet gör det enklare att få ett lån beviljat, där säkerheten säkerställer att banken får tillbaka pengarna om företaget inte kan betala tillbaka lånet.

En säkerhet kan vara en fastighet, företagsinteckning, inredning eller utrustning. En säkerhet kan också vara att en eller två personer i företaget går i personlig borgen.

Ett företag som är ute efter ett större företagslån kan behöva ställa en eller flera säkerheter i pantsättning, som en fastighet eller tillgångar i företaget.

Ditt företags kreditvärdighet tillsammans med en säkerhet kan dessutom innebära att du blir erbjuden ett företagslån med låg ränta och bättre lånevillkor, jämfört med ett lån utan säkerhet.

Här är några fördelar med ett företagslån med säkerhet:

  • Säkerheten innebär lägre risk för långivaren, vilket resulterat i högre lånebelopp
  • Den lägre risken innebär att företag kan få en lägre månadsränta och längre löptid
  • Företag som har svårt att få lån, kan med en säkerhet ha större chans att få låna

Den största nackdelen med företagslån med säkerhet är att tillgången kan gå förlorad, om lånet inte kan återbetalas.

Olika typer av säkerheter vid företagslån

Ett företagslån med säkerhet är vanligast via större banker, där ansökningsprocessen ofta inkluderar ett möte med banken.

Gemensamt för denna typen av lån är att någon typ av säkerhet ställs för lånet, ofta i form av egendom, där banken kan känna sig trygg med att låna ut större lånebelopp.

Eftersom risken för banken minskar kan företaget räkna med att bli erbjuden lägre ränta än vid ett lån utan säkerhet.

Här är vanliga typer av säkerheter för företagslån:

Fastighet

Olika typer av fastigheter kan användas som säkerhet vid större företagslån, som exempelvis industribyggnader och jordbruksfastigheter.

Det fungerar i regel så att fastigheten värderas innan den pantförskrivs av långivaren. 

Att pantsätta en fastighet är vanligt då man lånar pengar för att finansiera fastighetsutveckling eller vid köp av annan fastighet.

Företagshypotek

Företagshypotek som även kallas företagsinteckning är en ganska vanlig typ av säkerhet vid företagslån, som ibland även kombineras med personlig borgen.

Företagets tillgångar, såsom varulager, kundfordringar eller inventarier används som säkerhet om företaget inte klarar av att betala tillbaka lånet.

Tillgångarna kan även utgöras av annan egendom, som exempelvis maskiner eller värdepapper.

Moderbolagsborgen

Ett moderbolag kan gå i borgen för ett dotterbolag när det gäller företagslån. 

Betalningsansvaret hamnar då på moderbolaget om dotterbolaget inte kan betala av skulden.

Denna typ av säkerhet används sällan, då företag med större moderbolag ofta kan låna pengar av moderbolaget istället.

Personlig borgen

Att gå i personlig borgen innebär att en privatperson med koppling till företaget tar på sig betalningsansvaret om företaget inte klarar av att betala tillbaka skulden.

Personlig borgen är vanligast när det gäller enskilda firmor och mindre aktiebolag.

Vid ansökan om företagslån med personlig borgen som säkerhet tas det en kreditupplysning på både företaget och privatpersonen, som används för att bedöma risken och bestämma vilken ränta som gäller för lånet.

Viktigt att noggrant läsa villkor

Viktigt att noggrant läsa villkoren när du tar ett företagslån med säkerhet

Det är inte ovanligt att företagslån med säkerhet innehåller villkor som föreskriver vad företaget/låntagaren får göra.

Finansieringsavtalet kan innehålla villkor som bestämmer den framtida inriktningen för företaget och hur produktutveckling får ske.

Avtal som innebär stor inskränkning på din verksamhet ska helst undvikas, där din möjlighet till att styra företaget kan påverkas.

Ett avtalsvillkor för företagslån kan begränsa din möjlighet att använda tillgångar som pantsätts, vilket gör det mycket viktigt att läsa igenom villkoren noggrant.

Undersök, planera och förhandla gentemot vad som är rimligt i relation till lånets storlek och dess risker.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Ett lån med säkerhet innebär att ett föremål eller egendom sätts i pant som säkerhet för lånet, som ett varulager eller en bil.

Om företaget inte kan betala tillbaka de lånade pengarna kan banken eller långivaren kräva att säkerheten säljs.

Det är större chans att få ett lån beviljat genom att erbjuda en säkerhet för lånet.

Företag som söker större lån, allt från 500 tkr och uppåt, måste i regel alltid pantsätta någon egendom eller fastighet för att bli beviljad ett lån.

Företagslån med säkerhet har dessutom nästan alltid lägre ränta och bättre lånevillkor.

Ja, företag med en eller flera betalningsanmärkningar måste nästan alltid erbjuda en säkerhet för att kunna bli beviljad ett företagslån.

I regel är det alltid dyrare för ett företag med betalningsanmärkningar att låna pengar, trots att någon typ av säkerhet ställs för lånet.

Vid ansökan om ett företagslån görs det alltid en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga.

Företagslån betalas vanligtvis av månadsvis, där månadsräntan i regel ligger mellan 1 - 4 %.

Företagslån med säkerhet innebär en lägre risk för långivaren, vilket innebär att månadsräntan ofta ligger i det lägre spannet jämfört med ett lån utan säkerhet.

This site uses cookies to enhance user experience.